Kompetensutveckling


Tillbaka i verkligheten efter några veckor semester och tankarna börjar snurra igen. Ämnet som har snurrat runt de senaste dagarna är kompetensutveckling. Hur går det till? Hur bör det gå till? Vilket är det bästa och mest effektiva sättet?

Ett scenario är ”learn-by-doing”, och det i skarpa projekt. Det kan vara ett effektivt sätt att lära sig på, men kanske inte det mest effektiva sättet för ett projekt, då det oftast är en inlärningsprocess samt eventuell backjobb i slutet.

Scenario två är en form av timbank, som fylls på av projekt som har gått plus. X-antal procent av de timmar som är ”över” när projektet är klart hamnar i denna timbank. På detta sättet blir inte ett skarpt projekt lidande och det finns en viss motivation att vara mer effektiv för att få fler timmar i timbanken. Dock så kanske det inte alltid fungerar i praktiken. Kunden går alltid först och är man inplanerad > 40 h i veckan på kundprojekt är det svårt att motivera kompetensutveckling, vilket är förstående.

Detta leder till ett tredje och sista scenario som jag har funderat på lite. Tillbaka i skolbänken! Jag känner att jag, efter bara 5 år i branschen, ligger efter de nyutbildade i vissa tekniker och språk. Min tanke är att man var tredje år plockar på sig x-antal kurser man vill läsa, beroende på vad man har för position på jobbet. Att man te x pluggar och jobbar halvtid i två månader. På så sätt kan inte kompetensutvecklingen påverkas. Och projekten man jobbar med får full fokus de timmar man jobbar. Visst, det kanske blir en stor kostnad för företaget att betala full lön + utbildning för 50% arbetstid. Men jag tror man behöver se det som en investering. Samt något man kan ”skryta” om för att locka till sig nya kunder och nya anställda.