Floating Action Buttons i Googles Material Design


Jag är visst inte ensam om att ha något emot FAB (Floating Action Buttons) i Googles Material Design. Material Design är designspråk som Google använder i alla sina tjänster och appar. Och när det kommer just till knappen har de misslyckats. Just FAB är ett bra exempel på att vara för enhetlig kan vara en nackdel, i ett annars helt underbart designspråk.

Denna knapp var nog den enda anledningen att jag länge stannade kvar i Googles Gmail innan jag bytte till Google Inbox. Sen kom FAB även till Gmail.

Som sagt, jag är inte ensam. I en artikel på Medium uppmärksammas alla problem med FAB. Med det sagt så finns det självklart tillfällen där FAB är en tillgång istället för i vägen. Mer om det beskrivs också i artikeln.

 

Material Design: Why the Floating Action Button is bad UX design