2016, året då flexbox "får" användas?


Nja. Det beror på. Låt mig förklara varför. Men först, vad är egentligen flexbox?

Idén bakom flexbox är att kunna göra en container (med CSS) som kan justera längd, bredd och ordning på dess innehåll. Detta för att fylla ytan vi har på enklast sätt. Historiskt sett har det varit svårt att få till en bra kolumnlayout med HTML/CSS. Främst är det svårt att få till kolumner som har samma höjd. Detta är en av flera problem flexbox löser.

A Complete Guide to Flexbox

Bara att sätta igång med flexbox?

Den senaste versionen av flexbox stöds inte fullt ut av någon version av Internet Explorer. Det stöds inte alls innan IE10. Microsoft har dock (officiellt) sluta ge support för äldre webbläsare från och med 2016-01-12. Det innebär helt enkelt att de bara släpper uppdateringar till IE11 och att det då är en säkerhetsrisk att sitta på äldre webbläsare än IE11. Kanon! Då är det bara att sätta igång! Eller? Kanske.

Först behöver du kolla upp några saker:

  • Hur många av dina användare använder Internet explorer?
  • Hur många av dessa använder en version som är 10 eller äldre? (har du t ex en asiatisk marknad kan den delen vara rätt stor).
  • Är du redo att riskera att dessa användares konverteringsgrad kan sjunka då de förmodligen inte kommer att få samma användarupplevelse som en användare med annan webbläsare (t ex senaste versionen av Chrome)?

Förhoppningsvis kommer procentantalet av användare utav äldre versioner av Internet explorer att minska med hjälp av Microsofts statement, vilket leder till att användandet av flexbox kan öka. Om det är dags redan nu är upp till dig. Eller rättare sagt dina användare.